Algemene voorwaarwaarden (kinder)haptotherapie

 

Deze informatie van Haptotherapie Ellis Kappelle heeft betrekking op individuele haptotherapie.  Aanraking kan een onderdeel zijn van de haptotherapeutische behandeling.
Organisaties ontvangen bij het versturen van een offerte de algemene voorwaarden. Je kan ze ook opvragen door contact op te nemen.

Afspraken

Afspraken maken, verzetten of afzeggen kan per mail, whatsapp of telefonisch. Als je verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Afspraken die binnen 24 uur vóór de afgesproken datum en tijd afgezegd of verplaatst worden of, zonder bericht, niet worden nagekomen worden volledig in rekening gebracht. Tenzij er sprake is van overmacht.

Overleg met derden

Alles wat er gebeurt en de informatie die je geeft tijdens een sessie is vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken. Soms kan het, in het kader van je behandeling, echter wenselijk zijn overleg te plegen met derden (bijvoorbeeld huisarts, medebehandelaar of werkgever) dit gebeurt dan uitsluitend in overleg met jou en met jouw schriftelijke toestemming.

Dossier voering

Het dossier is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken en is wettelijk verplicht. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres enz.), verslag van de intake, eventueel verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrond informatie, het behandelplan, de sessieverslagen, de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Het dossier is op papier en beveiligd in bewaring en is vertrouwelijk. Derden mogen je dossier niet inzien, tenzij je hier schriftelijke toestemming voor gegeven hebt. Als je het dossier wilt inzien dan kan dat. Het kan zijn dat er even tijd nodig is om bijvoorbeeld wat laatste aantekeningen toe te voegen maar, je kan altijd vragen naar je dossier.

Tarief en betaling

Het uurtarief voor een sessie individuele (kinder) haptotherapie (incl. oudergesprekken)  is € 80,00. Het eerste consult wordt gerekend voor de helft van de prijs (€ 40) ter kennismaking. Vanaf het derde telefonisch overleg van therapeut met ouder/ leerkracht/ specialist/ begeleider etc. zijn de kosten € 28, – per kwartier. Kosten voor een verslag anders dan een intakeverslag zijn € 80,- . Voor observaties of gesprekken op locatie (bijv. scholen) wordt een kilometervergoeding gerekend.

Er is geen BTW verschuldigd. Een sessie duurt ongeveer één uur (tenzij anders is afgesproken). Per maand worden de facturen verstuurd. Deze factuur moet volledig binnen 14 dagen per bank, worden voldaan aan Haptotherapie Ellis Kappelle. Dit staat los van de (gedeeltelijke) vergoeding door je verzekeraar. Daarna declareer je de factuur bij je verzekeraar. Het rekeningnummer staat onderaan de factuur even als de codes die de verzekeraar nodig heeft.

Klachten

Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk. Toch kan het zijn dat je na bespreking van een klacht van mening bent dat de klacht niet goed of niet voldoende is behandeld. In dat geval kan je je wenden tot de Vereniging Van Haptotherapeuten.
Eerste Keucheniusstraat 35-bedrijf, 1051 HP Amsterdam (020) 488 71 16
https://www.haptotherapeuten-vvh.nl/de-vvh/klachtenregeling