Kwaliteiten, patronen, disbalans

Kinderen hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en talenten. Soms is het echter zo dat ze die niet ten volle benutten of dat er juist teveel nadruk op komt waardoor andere gebieden ondersneeuwen. Er ontstaat dan een patroon wat zorgt voor disbalans en soms gedragsproblemen. Bijvoorbeeld een kind wat altijd aan een stuk door beweegt wat zijn kwaliteit is op het voetbalveld, kan in de problemen komen als het hem niet lukt om op school stil te zitten tijdens een uitleg. Kinderen uiten deze vorm van disbalans vaak in bepaald gedrag of krijgen (onverklaarbare) lichamelijke klachten. Het kind dat zo beweeglijk is kan dat bijvoorbeeld uiten in boos en opstandig gedrag of juist in meer teruggetrokken zijn.

Voorbeelden waarbij je kan denken aan kinderhaptotherapie:

  • niet lekker in z’n vel zit
  • er problemen zijn op school
  • moeilijk aansluiting bij andere kinderen heeft
  • gepest wordt of zelf pest
  • brutaal is of juist teruggetrokken
  • veel huilen of boze buien en explosiviteit
  • angsten
  • terugkerende onduidelijke lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn
  • hoogsensitiviteit

 

Balans en disbalans

Ik richt me vooral op het meer in balans komen van wat een kind doet, voelt en denkt. Daarnaast is er ook aandacht voor hoe het kind in zijn omgeving beweegt. Hij is onderdeel van een dynamiek (het gezin, op school, sportclub enz). Vaak wordt er op het gedrag aangestuurd en daarop ingespeeld, als haptonomisch begeleider kijk ik ook naar wat de disbalans in het voel- beweeg- denk- interactie profiel is, waaraan het gedrag ten grondslag ligt. Ik observeer het kind alleen én samen met de ouders, soms ook op school als dat wenselijk is. Daar maak ik dan een profiel van wat de disbalans zichtbaar maakt.

Ik stimuleer een kind om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dit doe ik door beweeg en voel ervaringen af te stemmen op wat voor dit kind belangrijk is. En door samen te kijken naar wat in de interactie gebeurt tussen het kind en de omgeving. Er ontstaat dan meer balans in zowel het kind als in de omgeving

Waarom haptonomie?

Kinderen zijn heel leerbaar en hun lichaam leert zeer snel. Door beweegspelletjes te doen en voelervaringen aan te bieden, leren kinderen met hun lichaam. Door het zelf te ervaren leren kinderen sneller dan door hen te zeggen wat ze moeten doen. Dit maakt dat haptonomie heel geschikt is voor kinderen om te leren en om een disbalans om te buigen.

Professionalisering

Ik ben aangesloten bij het netwerk Expertisecentrum voor Haptonomische Kindertherapie en bij het netwerk Huis voor Talentontwikkeling.