Klachtenregeling
Als therapeut en lid van de VVH wil ik je de best mogelijke zorg geven. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over iets of vragen hebt over de zorg die je hebt gekregen. De eerste stap is dat je een gesprek met mij aanvraagt om tot een oplossing te komen. Komen we er niet uit, dan kan je via de VVH contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Je kunt dan ook eventueel een klacht indienen. Meer informatie over de klachtenregeling vind je hier: https://haptotherapeuten-vvh.nl/de-vvh/klachtenregeling

Beroepscode GZ-Haptotherapeut
In de Beroepscode GZ Haptotherapeut zjjn de gedragsregels vastgelegd waaraan elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut zich moet houden. De Beroepscode ligt in de praktijk en is daar in te zien.